Vad är sant om impulsiva förare i trafiken?

  • De har kortare reaktionstid än andra.
  • De fattar fler beslut än andra.
  • De har en tendens att fatta beslut utan i förväg tänka på konsekvenserna.
  • De är i mindre utsträckning inblandade i trafikolyckor än andra.
Svara!
Impulsiva förare har ungefär samma reaktionstid som andra förare.