Vad är sant om bilden?

  • Endast de som färdas i det reserverade körfältet får svänga höger i nästa korsning.
  • Fordon i linjetrafiken får, från höger körfält, fortsätta rakt fram i nästa vägkorsning.
  • De som färdas i det reserverade körfältet ska lämna företräde för de som byter trafik till höger körfält.
Svara!
Kollektivkörfältet upphör strax innan vägkorsningen.