Vad är sant beträffande en motorväg?

  • Tillåtet att stanna.
  • Tillåtet att stanna enbart vid av- och påfart
  • Du bör ej bryta den heldragna linjen.
Svara!