Vad är sant angående motorväg?

  • Det är tillåtet att stanna på en avfart för att släppa av en passagerare?
  • Alla motorfordon som är konstruerade för en hastighet av minst 40 km/h får köra på motorväg.
  • Saknas vägmärket \"begränsad hastighet\" är högsta tillåtna hastighet 90 km/h.
  • Saknas vägmärket \"begränsad hastighet\" är högsta tillåtna hastighet 110 km/h.
Svara!
Både av och påfarter definieras som motorväg. Generellt stannande- och parkeringsförbud gäller på motorväg.