Vad är sant angående alkohol?

  • Vuxna män förbränner lika stor mängd alkohol.
  • Dagen efter alkoholförtäring kan man alltid köra bil.
  • Högsta tillåtna alkoholhalt är 0,2 promille.
Svara!
Högsta tillåtna alkoholhalt är 0,2 promille. De andra alternativen är bara myter.