Vad är riktigt om stannande och parkering?

  • Stannande för av- och pålastning av gods räknas som parkering.
  • Stannande för passagerares av- och påstigning räknas inte som parkering.
  • Det är tillåtet att parkera 10 meter från en busshållplatsskylt.
  • Utanför tättbebyggt område är det tillåtet att parkera på en huvudleds vägren.
Svara!