Vad är riktigt om påfartssituationen som du strax kommer till?

  • Hela ansvaret för att påfarten sker säkert vilar på mig.
  • Jag ska inte lämna företräde eftersom de som kör på motorvägen ska anpassa sin hastighet eller byta körfält för att hjälpa mig.
  • Båda jag och de som kör på motorvägen har ansvaret för att påfarten sker säkert.
Svara!
Huvudansvaret för att påfarten kan genomföras säkert ligger på dig. Den som kör på motorvägen har dock också en skyldighet att underlätta påfarten genom att anpassa sin hastighet eller sin placering. Du kan dock inte lita på att den som kör på motorvägen hjälper till.