Vad är riktigt om motorväg och motortrafikled?

  • Du får använda vägrenen på motorväg för att underlätta omkörning.
  • Vid påfart på motorväg och motortrafikled ska du lämna fartökningssträckan så sent som möjligt.
  • När du kör på motorväg kan du, för att underlätta vid påfart, tillfälligt byta till motorvägens vänstra körfält.
Svara!