Vad är riktigt om körning på motorväg och motortrafikled?

  • En risk med omkörning på motorväg är att någon förare plötsligt kan bryta sig ut ur sitt körfält.
  • Tunga lastbilar med släp får på motorväg och motortrafikled köra med högst 90 km/h.
  • Omkörning är tillåten såväl på höger som på vänster sida när man kör på motorväg och motortrafikled.
Svara!