Vad är riktigt om kontrollbesiktning?

  • Personbilar ska kontrollbesiktigas första gången under tredje året från det att de första gången togs i bruk.
  • Släpvagnar med en totalvikt av högst 1 500 kg behöver inte kontrollbesiktigas.
  • Personbilar ska kontrollbesiktigas årligen, även det år som anges som modellbeteckning.
  • Personbilar ska kontrollbesiktigas första gången, andra året efter att de tagits i bruk.
Svara!