Vad är riktigt om en förares reaktionstid?

  • Reaktionstiden hos en och samma person är alltid densamma.
  • Reaktionstiden är den tid som förflyter från att föraren sett en fara tills han vidtagit någon åtgärd, t ex flyttat foten till bromsen.
  • Normal reaktionstid är ca 2 sekunder.
  • Normal reaktionstid är ca 3 sekunder.
Svara!