Vad är riktigt om avfarter från motorväg och motortrafikled?

  • Fartminskningen ska påbörjas i god tid före avfartssträckan.
  • Det är förbjudet att stanna på motorväg och motortrafikled, men tillåtet på avfartsvägarna.
  • Fartblindhet kan göra att du missbedömer din hastighet på avfartsvägen.
Svara!