Vad är riktigt angående framhjulsdrivna bilars köregenskaper?

  • De är normalt överstyrda.
  • De är normalt understyrda.
  • De är normalt varken över- eller understyrda (neutralstyrda).
  • De är normalt tungstyrda.
Svara!
Grundregeln hos framhjulsdriva bilar är att dom är understyrda.