Vad är rätt angående accelerationsfältet vid påfarten till motorväg?

  • Man skall köra ut på motorvägen så fort som möjligt.
  • Om man ej hittar en lucka kan man fortsätta på vägrenen.
  • Tillåtet att stanna endast för av och påstigande passagerare.
Svara!