Vad är orsaken till en stor del av singelolyckorna?

  • Dåliga vägar.
  • Alkoholpåverkade förare.
  • Tekniska fel på fordonen.
  • Misstag av andre föraren.
Svara!
Singelolyckor innebär att ett fordon kör av vägen utan att någon annan trafikant är inblandad.