Vad är vanligast hos förare som överskattar sin körförmåga?

  • De kör ofta balanserat och klokt.
  • De anpassar sin körsätt efter sin förmåga.
  • De kör ofta fortare än de behärskar.
  • De drabbas mindre ofta än andra av trafikolyckor.
Svara!