På vilken typ av vägar finns de flesta järnvägskorsningarna?

  • På allmänna vägar klassade som huvudled.
  • På andra allmänna vägar än huvudleder.
  • På enskilda vägar.
Svara!