När får man köra på vägrenen?

  • Tillfäligtvis, för att underlätta omkörning.
  • Alltid, oavsett situation.
  • Endast när man kör med mycket låg hastighet.
  • Endast när man förbereder en höger- eller vänstersväng.
Svara!
Vägrenen är i första hand till för den långsamgående trafiken (gående, cyklister). Förare av motorfordon får dock tillfälligtvis använda vägrenen för att underlätta omkörning.