När är det tillåtet att passera ett fordon på höger sida?

  • När det finns körfältsvisare med olika angivelser och hastigheten är begränsad till 90 km/h.
  • Alltid på motorväg med tre körfält.
  • Alltid på motortrafikled.
  • Alltid inom tättbebyggt område.
  • Alltid före vägkorsning på huvudled.
Svara!
Omkörning på höger sida är bara tillåtet om körbanan är indelad i flera körfält i samma riktning. Motortrafikled har endast ett körfält i vardera riktning.