När är det tillåtet att köra i eller över ett spärrområde?

  • För att öka framkomligheten i tät trafik.
  • Om det är nödvändigt, t ex för att passera en parkerad bil.
  • För att passera ett långsamtgående fordon.
  • Det är alltid förbjudet att köra i eller över ett spärrområde.
Svara!