När är det lättast att bedöma andra fordons hastighet?

  • När fordon närmar sig från sidan.
  • Vid körning utanför tättbebyggt område.
  • Vid möte på rak väg.
  • I en kurva.
Svara!