I vilket av följande fall föreskriver inte lagen \"med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet\"?

  • Inom tätbebyggt område.
  • På motorväg.
  • När man närmar sig barn.
  • När man ska passera buss som står vid hållplats.
Svara!