I vilken ordning gäller trafikens anvisningar?

  • 1 polis, 2 vägmärke och vägmarkeringar 3 trafiksignal.
  • 1 trafiksignal, 2 polis, 3 vägmärke och vägmarkeringar.
  • 1 polis, 2 trafiksignal, 3 vägmärken och vägmarkeringar.
  • 1 trafiksignal, 2 vägmärken och vägmarkeringar, 3 polis.
Svara!
Polismans tecken gäller före trafiksignal som i tur gäller före vägmärken och vägmarkeringar.