Hur stor del av Sveriges totala koldioxidutsläpp orsakas av vägtrafiken?

  • 10%
  • 30%
  • 50%
  • 70%
Svara!