Hur ska du använda helljuset vid omkörning i mörker?

  • Jag bländar av när mitt helljus når den framförvarande
  • Jag bländar av så snart jag ser den framförvarande
  • Jag bländar inte av alls eftersom jag ska göra en omkörning
Svara!