Föraren av bil 4 byter körfält till vänster. Vilket eller vilka fordon kan innebära en risk i samband med körfältsbytet?

  • Endast bil 1.
  • Endast bil 2.
  • Endast bil 3.
  • Endast bil 1 och 3.
  • Bil 1, 2 och 3.
Svara!
Såväl bil 1, 2 och 3 utgör risker. Bil 1 kan byta körfält åt höger, bil 3 kan öka hastigheten, bil 2 kan köra om bil 3 och därefter byta körfält åt höger.