Får ett utryckningsfordon framföras med högre hastighet än den högsta tillåtna utan att påkalla \"fri väg\"?

  • Ja.
  • Nej.
Svara!