Får du köra om en bil i en kurva, på en väg med endast ett körfält i vardera riktning?

  • Ja om sikten är fri.
  • Ja.
  • Ja, endast inom tätbebyggt område.
  • Nej.
Svara!
Det är av trafiksäkerhetsskäl endast motiverat med omkörningsförbud i skymda kurvor där du inte har någon möjlighet att se mötande fordon. Om kurvan finns inom eller utom tättbebyggt område har i detta fall ingen betydelse.