Får dimljus och varselljus vara tända samtidigt under färd?

  • Ja.
  • Nej.
Svara!
Dimljus, varselljus och halvljus får endast kombineras med (vara tända samtidigt som) parkeringsljus.