En körare kör mycket nära bakom dig på en landsväg. Hur bör du uppträda för att öka trafiksäkerheten?

  • Långsamt sänka hastigheten.
  • Öka hastigheten.
  • Köra med ofärändrad hastighet.
Svara!
Ökar du hastigheten ökar riskerna samtidigt som den bakomvarande får svårare att köra om.