En förare som kör berusad blir inblandad i en trafikolycka. Kan han/hon bli återbetalningsskyldig till försäkringsbolaget?

  • Ja, även om motparten ensam är vållande till olyckan.
  • Ja, men endast om han/hon fälls för vårdslöshet i trafiken.
Svara!
Återbetalningsskyldighet föreligger inte om motparten ensam är vållande till olyckan.