En förare ökar hastigheten från 30 km/h - 90 km/h. Förändras reaktionssträckan om reaktionstiden är oförändrad?

  • Ja, den blir 9 gånger längre.
  • Ja, den blir 3 gånger längre.
  • Nej, den förändras inte.
Svara!
Bilen färdas tre gånger längre per tidsenhet. Reaktionssträckan blir därför tre gånger längre.