En förare närmar sig vägkorsningen med en hastighet av 25km/h. Vilket uppträdande är riktigt i denna situationen?

  • Stanna före övergångsstället.
  • Passera vägkorsningen med oförändrad hastighet.
  • Öka hastigheten för att passera korsningen.
Svara!