En förare har varit inblandad i en trafikolycka.Vad är sant?

  • Endast om han är vållande, är han skyldig att uppge namn och adress till övriga inblandade.
  • Han är alltid skyldig att lämna namn, adress samt uppgifter om händelseförloppet till övriga inblandade.
  • Han är alltid skyldig att tillkalla polis.
Svara!
Alla trafikanter som haft del i uppkomsten av en trafikolycka är enligt lag skyldig att lämna personuppgifter till övriga inblandade och eventuellt polis. Han är också enligt lag skyldig att efter egen förmåga hjälpa skadade. Dessa skyldigheter gäller oavsett om han varit vållande eller ej.