En förare har haft del i en trafikolycka. Vad är sant?

  • Han/Hon ska efter förmåga hjälpa skadade.
  • Endast om någon skadads är han/hon skyldig att uppge namn och adress.
  • Han/Hon ska alltid kontaka polisen.
Svara!
Den som med eller utan egen skuld, haft del i en trafikolycka är bl.a. skyldig att efter förmåga hjälpa eventuellt skadade. lämna upplysningar om namn och adress mm. Han/hon är endast skyldig att kontakta polisen om någon blivit skadad.