Du planerar att köra väg 222 till Stockholm. Vilket körfält ska du välja?

  • Vänster.
  • Mitten.
  • Höger.
Svara!