Du ökar hastigheten från 30 km/h till 90 km/h. Hur påverkas bromssträckan?

  • Den blir oförändrad
  • Den blir tre gånger längre
  • Den blir sex gånger längre
  • Den blir nio gånger längre
Svara!