Du närmar dig trafiksituationen enligt bilden till höger. Vad är den största faran och vad bör Du i första hand rikta uppmärksamheten mot?

  • På fotgängare 3
  • På den stillastående bilen 2.
  • På cyklisterna 4
  • På den mötande bilen 1.
Svara!