Du närmar dig kurvan. Hastigheten är väl anpassad till väglaget. Hur ska du uppträda mitt i kurvan?

  • Ge kraftig gas.
  • Ge lätt gas.
  • Bromsa lätt.
  • Frikoppla.
Svara!
Det finns risk att bilen kommer i sladdning om du gasar för hårt.