Du kör vintertid på en snöbelagd väg enligt bildserien till höger. I vilken situation är olycksrisken störst?

  • A
  • B
  • C
Svara!