Du kör utanför tättbebyggt område. Var gäller normalt det som vägmärket avser?

  • Från vägmärket och fram till ett slutmärke.
  • Från vägmärket och fram till nästa vägkorsning.
  • 100-200 meter efter vägmärket.
  • 150-250 meter efter vägmärket.
Svara!
Förbudsmärken börjar gälla i jämnhöjd med märket och gäller normalt fram till nästa korsning.