Du kör på en smal landsväg begränsad till 70 km/h. Strax före en skymd kurva hoppar en hare ut i körbanan. Hur ska Du uppträda?

  • Tvärbromsa
  • Styra vänster
  • Bromsa mjukt
Svara!
Du kan inte styra vänster inför en skymd kurva.