Du kör på en gata inom tättbebyggt område. Omedelbart framför dig står en dam på trottoaren och vinkar av en bilist som blinkar för igångsättning. Du möter en annan bil och långt fram ser Du att två bilar har dubbelparkerat. Se bilden t.h. Vilken av situationerna bör Du i första hand vara uppmärksam på?

  • Damen på trottoaren.
  • Den blinkande bilen som mar-kerar igångsättning.
  • Den mötande bilen.
  • De dubbelparkerade bilarna.
Svara!