Du kör i en bilkö på en landsväg, hastigheten är 90 km/h. Vilket påstående är rätt?

  • Genom att se genom framförvarande bilars rutor kan jag upptäcka om någon längre fram i kön börjar bromsa.
  • Det är tillräckligt om jag är uppmärksam på framförvarande bil.
  • Avståndet till framförvarande bil skall vara så stort att omkörande får plats.
Svara!