Du kör i det mittersta körfältet på bilden till höger och har tänkt svänga till höger i den korsning Du ser lite längre fram. Vilket påstående är riktigt i detta sammanhang?

  • Det är endast fordon som kommer från kollektivkörfältet till höger om dig, som får svänga till höger i korsningen.
  • Du får inte byta till höger körfält, eftersom detta räknas som kollektivt körfält ända fram till korsningen.
  • Du får svänga till höger, förutsatt att Du byter till höger körfält före korsningen.
Svara!