Du kör i 50 km/h. I vilken zon finns just nu största faran?

  • I zon A.
  • I zon B.
  • I zon C.
  • I zon D.
  • I zon E.
Svara!
Det finns en fotgängare i zon E. Fotgängaren utgör en större risk än den mötande bilen i zon B, eftersom fotgängaren syns dåligt.