Du kör en personbil med tillkopplad bromsad lätt släpvagn. Vilken är högsta tillåtna hastighet för kombinationen?

  • 40 km/h
  • 70 km/h
  • 80 km/h
  • 90 km/h
Svara!
Med en obromsad släpvagn får man max köra i 40 km/h