Du har fått motorhaveri på en väg där stoppförbud råder. Vad bör du göra?

  • Under dagsljus behöver du inte vidta några särskilda åtgärder.
  • Sätta ut varningstriangel och tända varningsblinkern.
  • Enbart tända varningsblinkern.
Svara!