Du håller en hastighet av 90 km/h. Lastbilen framför dig på bilden är i färd med att göra en vänstersväng in på ”din” väg. Vad är det första Du skall göra i denna situation?

  • Blinka med halvljuset.
  • Växla ner och gira till vänster.
  • Bromsa in kraftigt och gira till höger.
Svara!
Om det uppkommer en farlig situation, bromsa alltid!