Du avser köra om bilen. Vad är sant?

  • Omkörning är förbjuden.
  • Omkörning är omämplig.
  • Den förare som blir omkörd är skyldig att minska hastigheten.
Svara!
Eftersom det framgår av vägmärket att förare av fordon på korsande väg har väjningsplikt är omkörning tillåtet. Även om omkörning i vägkorsning ibland kan vara tillåtet, kan det som här, vara olämpligt att köra om.